logo

TELENOR

Rekvisita och styling till inspelningar av reklamfilm för Telenor.
Fotografer: Erik Undéhn, Sylvie & Daniel Blom & Production service network